Liên hệ

Liên lạc với chúng tôi

Sau khi nhập, nhấp vào nút Tiếp theo.

* Các mục đầu vào cần thiết.

Tên bạn*
Đọc sách
Số điện thoại - -
Địa chỉ email*
Địa chỉ email(Confirm)*
Nội dung điều tra*
「個人情報の取り扱いについて」

Cocktail Lab Kakurabo (sau đây gọi là Cửa hàng của chúng tôi) đã thiết lập một chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau, thiết lập một hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân và khiến tất cả nhân viên nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân.

 

Quản lý thông tin cá nhân

Để giữ thông tin cá nhân của khách hàng chính xác và cập nhật, đồng thời ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát, hư hỏng, giả mạo, rò rỉ, v.v., chúng tôi duy trì một hệ thống bảo mật, phát triển hệ thống quản lý và đào tạo nhân viên. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết như tính kỹ lưỡng, thực hiện các biện pháp an toàn và quản lý chặt chẽ thông tin cá nhân.

 

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng sẽ được sử dụng để gửi e-mail và tài liệu dưới dạng phản hồi từ cửa hàng, hướng dẫn kinh doanh và câu hỏi của chúng tôi.

 

Cấm tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Cửa hàng của chúng tôi quản lý một cách thích hợp thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng và không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ các trường hợp sau.

 

 

Trong trường hợp tiết lộ cho nhà thầu rằng doanh nghiệp của chúng tôi ủy thác để thực hiện dịch vụ mà khách hàng mong muốn

 

Các biện pháp an toàn cho thông tin cá nhân

Cửa hàng của chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật có thể để đảm bảo tính chính xác và an toàn của thông tin cá nhân.

 

Điều tra của người

Nếu khách hàng muốn hỏi, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của họ, chúng tôi sẽ trả lời sau khi xác nhận danh tính của anh ấy / cô ấy.

 

Tuân thủ và xem xét pháp luật và các quy định

Cửa hàng của chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp Nhật Bản và các tiêu chuẩn khác áp dụng cho thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ, xem xét nội dung của chính sách này khi thích hợp và cố gắng cải thiện nó.

 

Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi sau đây.
Phòng thí nghiệm cocktail Kakurabo
542-0083 1-17-27 Higashi Shinsaibashi, Chuo-ku, Osaka 542-0083, Nissho New Columbus 3F-13
ĐT: 080-7835-4088

Tôi đồng ý với chính sách quyền riêng tư*